Оценка управления персоналом

Багато бізнес-факторів так чи інакше пов'язані з ефективністю управління кадрами. Від того, наскільки ваші співробітники мотивовані, лояльні до компанії і компетентні безпосередньо залежить не тільки миттєвий дохід, а й перспектива розвитку, а також стійкість підприємства в умовах постійно зростаючої конкуренції. Якщо у вас в штаті все ще немає служби, яка займається оцінкою управління персоналом – вам доведеться її створити. І ось чому.

Оцінка управління персоналом – перший крок до оптимізації кадрових рішень

Основним завданням керівника є максимальне розкриття потенціалу співробітника з тим, щоб він міг ефективно досягати своїх цілей і продуктивно брати участь в житті колективу. Це можливо лише у випадку налагодженої системи кадрового менеджменту, яка постійно контролюється відповідними фахівцями або службою. Але і сама кадрова служба вимагає уваги керівника і адекватного оцінювання її діяльності.

Оцінка роботи служб управління персоналом – це систематизована діяльність, спрямована на зіставлення витрат і результатів, пов'язаних з професійною діяльністю кадровиків, а також їх порівняння з результатами діяльності компанії.

Простіше кажучи, оцінка складності робіт управлінського персоналу потрібна, щоб знати, наскільки менеджери по роботі з кадрами сприяють досягненню загальних цілей. Для вивчення питання застосовується ряд типових методів і способів, найчастіше – кілька відразу. Зібрані дані аналізуються і піддаються оцінці за певними критеріями.

Критерії оцінки служби управління персоналом

Всі критерії в даній сфері діляться на суб'єктивні і об'єктивні.

Суб'єктивні:

 • якість взаємодії відділів з зі службою управління кадрами;
 • думка менеджерів про професіоналізм служби;
 • рівень довіри між співробітниками і службою;
 • оперативність прийняття кадрових рішень у відділах;
 • ефективність інформації та рекомендацій, які надаються службою керівництву компанії;
 • зміни в діяльності управлінського відділу і співробітників компанії після реалізації рекомендацій.

Об'єктивні:

 • динаміка реалізації перетворень в кадровій політиці;
 • співвідношення позитивних і негативних результатів в ході зміни кадрової політики;
 • час, який потрібен для нововведень і отримання результатів від оптимізації кадрової політики;
 • співвідношення матеріальних витрат на роботу служби і чисельності кадрів.

Методи оцінки управління персоналом

Якість кадрового менеджменту можна оцінити 3-ма способами:

 • проаналізувавши економічні результати управлінських рішень;
 • підсумувавши витрати і компенсації на наслідки рішень;
 • оцінивши соціальні та корпоративні цінності, які придбані або укріплені в ході змін і адаптації колективу до нових умов.

Для оцінки ефективності роботи служб управління персоналом враховуються основні дані про співробітників:

 • кар'єрний ріст і його динаміка;
 • кваліфікація;
 • гендерний та віковий склад колективу;
 • медичні та психологічні особливості.

Отримані показники систематизуються за такими категоріями:

 1. Економічна ефективність управлінського потенціалу, витрати в рамках кадрової програми на кожного члена колективу.
 2. Ступінь задоволеності співробітників (навчанням, оплатою та умовами праці, кар'єрою).
 3. Непряме оцінювання ефективності менеджменту (плинність, порушення графіка роботи і обов'язків, якість роботи, аналіз негативних відгуків і скарг, безпека праці).
 4. Безпосереднє оцінювання роботи кадрової служби співробітниками (за допомогою опитувань, анкетування, інтерв'ю).

Основними методами оцінки управління персоналом залишаються опитування, анкетування, тестування, інтерв'ю та аналіз доступної корпоративної документації про співробітників.

Сучасні засоби на базі ІТ-розробок дозволяють значно спростити цей процес. Одним з таких засобів є Yaware – комплекс спеціалізованих програмних сервісів, який надає розширений функціонал для вивчення ефективності роботи співробітників (Yaware.TimeTracker), а також зручний функціонал для створення, поширення і обробки анкет (Yaware.Service).

Тайм-трекер Yaware – це програма, яка встановлюється на робочий комп'ютер співробітника і збирає інформацію, яка свідчить про його продуктивності (заходи на сайти і тривалість перебування там, робочий графік і його порушення, відлучки, затримки у виконанні роботи, відвідування корпоративних заходів, діяльність офлайн).

Сервіс Yaware дає можливість створити і оформити будь-яке опитування або анкету, провести інтерв'ю або тест. Додаток може бути використано не тільки для анкетування співробітників компанії, але і для збору відгуків клієнтів, на підставі яких можна зробити висновок про мотивацію працівників, їх лояльності, рівень компетенції й професіоналізму.

Обидві програми зручні тим, що не просто збирають інформацію, корисну для оцінки ефективності роботи служб управління персоналом, але також автоматично систематизують її за заданими критеріями, обробляють і надають підсумки у вигляді діаграм, розрахунків, графіків.

Автоматизація оцінки управління персоналом допомагає підвищити швидкість прийняття управлінських рішень, оперативно підлаштовуватися під нові умови в бізнес-середовищі і правильно мотивувати співробітників.