Оценка лояльности персонала

Мотивація співробітників є одним з головних місць в ієрархії цінностей сучасного бізнесу. Багато керівників давно зрозуміли, що в умовах високої конкуренції, навіть невеликий крок до покращення продуктивності – це величезний стрибок доходів для всієї компанії. Ця стаття допоможе вам зрозуміти основні проблеми мотивації: як найкраще налаштувати аналіз задоволеності співробітників, які є методи оцінки продуктивності і як мотивація персоналу з допомогою сучасних ІТ-рішення допомагає зберегти ресурси компанії.

Оцінка ефективності системи мотивації персоналу

Початком будь-якої оптимізації є аналіз існуючої ситуації та оцінка дієвості застосовуваних методів. В даному випадку мова йде про оцінку задоволеності роботою. Для цього необхідно:

 1. Визначити цілі і завдання дослідження в контексті специфіки організації.
 2. Вибрати методику дослідження, необхідну для отримання максимально достовірної та повної інформації.
 3. Узгодити методику і послідовність дослідження з умовами корпоративного середовища (область діяльності компанії, психологічні особливості співробітників, кваліфікація, рівень підготовки і так далі).

Основними завданнями при дослідженні лояльності персоналу є:

 • оцінка результатів праці і його ефективності;
 • оцінка мотиваційних методик, що підвищують лояльність до компанії;
 • оцінка задоволеності персоналу своєю роботою.

Класичними методами дослідження лояльності персоналу є:

 • аналіз організаційних помилок, проблем, конфліктів;
 • аналіз документальних свідчень;
 • аналіз діючих на персонал зовнішніх чинників;
 • моніторинг;
 • опитування серед персоналу.

Кожен пункт – це окремий комплекс заходів, способів збору даних і критеріїв їх оцінки. Зокрема, щоб виявити організаційні проблеми, що заважають підвищити задоволеність співробітників, фахівці враховують такі чинники:

 • “текучку” на підприємстві (показник вище 7-10% за півроку вказують на наявність проблеми);
 • динаміку продуктивності (якщо вона не прив'язана до сезонів за родом діяльності);
 • кардинальні зміни, які відбулися раніше в організації виробничих процесів, штатних розкладах, ієрархії, графіках роботи і так далі (зазвичай такі зміни автоматично “тягнуть” за собою необхідність міняти систему мотивації).

Аналіз документообігу допоможе в разі, якщо в документах відображається інформація про елементи системи мотивації, порядку і результатів їх впровадження. Наприклад, документація про оплату праці відкриває можливість оцінки ефективності матеріальних винагород і умов їх отримання.

Вивчення зовнішніх факторів направлено на виявлення тих, які призводять до зменшення або збільшення лояльності співробітників незалежно від внутрішніх обставин. Сюди можна віднести стан ринку праці, умови у конкурентів, зміни трудового законодавства і т.д.

Моніторинг поведінки персоналу в режимі реального часу дозволяє оперативно виявити реакцію на зміни і події, як зовнішні, так і внутрішні. Наприклад, при тестовому впровадженні тих чи інших мотиваційних заходів. Навіть реакція на дослідження з оцінки задоволеності роботою може допомогти. При цьому, негативна реакція на оточення не завжди означає відсутність мотивації у працівника. Приклад – співробітник демонструє в середовищі колег невдоволення через відсутність уваги з боку керівника до його раціоналізаторським пропозиціям. Це як мінімум говорить про те, що він активний, працьовитий і готовий до прогресу. Моніторинг допоможе вчасно помітити і виправити таке становище.

Соціологічне опитування серед персоналу – один з найпопулярніших і універсальних методів, який допомагає відповісти на багато питань в комплексі: виявити реальні настрої в робітничому середовищі, перевірити лояльність до компанії, дізнатися про потреби та пріоритети підлеглих, їхнє ставлення до керівництва і колег, виявити помилки в мотиваційної стратегії.

Мотиваційна оцінка і розвиток персоналу просто неможливі без опитувань – саме вони в повній мірі здатні розкрити причини зміни продуктивності роботи.

Кращий метод оцінки результатів роботи і мотивація персоналу

Ще до появи електронних засобів, що полегшують збір і обробку інформації з різних джерел, анкетування вважалося найбільш достовірним і практичним методом оцінки задоволеності роботою.

На щастя, ІТ-індустрія не стоїть на місці, і за останнє десятиліття керівникам бізнесу було запропоновано чимало спеціалізованих програм, онлайн-сервісів і технічних засобів, що працюють в цьому напрямку.

Більш того: з'явилися рішення, які поєднують в собі ряд методів оцінки ефективності системи мотивації персоналу. Наприклад, сервіс Yaware, якому на сьогодні надають перевагу багато представників вітчизняного і європейського бізнесу.

Під егідою Yaware розроблені 2 спеціалізованих сервісних блоку: Yaware.Timetracker і Yaware.Service. Перший призначений для аналізу поведінкових характеристик співробітника, що працює за комп'ютером, другий – для збору відгуків клієнтів компанії, що входили в контакт з співробітником.

Моніторинг і облік робочого часу за комп'ютером охоплює всі прояви активності: заходи на сайти і тривалість перебування, облік часу, проведеного на корпоративних заходах, контроль порушень графіка і навіть оффлайн-активність. Всі дані аналізуються програмою в автоматичному режимі, надаються у вигляді графіків і звітів.

Збір відгуків від клієнтів може проводитися в зручній для них обстановці. Наприклад, в сервісі передбачено анкетування за допомогою QR-коду, розміщеного в установах (на ресепшені або на роздаткових матеріалах). Конструктор анкет передбачає можливість оформити їх відповідно з корпоративними принципами і задати будь-які питання про якість обслуговування і ставлення клієнтів до обслуговуючого персоналу. У цьому додатку також дані представляються після автоматичної обробки у вигляді діаграм, таблиць, графіків.

Маючи на озброєнні такий потужний інструмент, можна легко провести дослідження лояльності персоналу практично без витрат часу, трудових і матеріальних ресурсів.

Точність аналізу задоволеності співробітників і їх лояльності до компанії за допомогою сучасних ІТ-сервісів вже підтвердила себе на практиці. За оцінками Forbes, через 2 роки після випуску на ринок, сервіс Yaware.TimeTracker поширюється з частотою установки на 400 персональні комп'ютери в тиждень. І ця швидкість поширення в бізнес-сфері тільки зростає.