Оценка руководителя подчиненными

Ефективність роботи компанії і її прогрес багато в чому залежать від атмосфери в колективі, відносин між співробітниками і репутації керівництва серед підлеглих. Допомогти вчасно виявити, що турбує персонал, допоможе оцінка керівника підлеглими.

Психологічні помилки керівника в оцінці роботи персоналу

Для початку потрібно розібратися, які виклики стоять перед керівником, який бажає підвищити якість менеджменту. Найпоширенішими психологічними помилками керівника в оцінці роботи персоналу є:

 • обман (наприклад, насправді оцінка керівника підлеглими проводилася для виявлення “неугодних” або “незгодних”, після чого слідує їх звільнення);
 • помилкова надія (менеджера просувають на нову посаду, не оцінивши повною мірою всіх його якостей і кваліфікації);
 • поблажливість (фахівцю дається більш висока оцінка здібностей і досягнень, виходячи з особистого ставлення);
 • централізація тенденцій (усереднення оцінок, щоб не акцентувати увагу на пікових значеннях);
 • егоцентризм (оцінка проводиться виключно на підставі власних переконань і досвіду);
 • гало-ефект (думка складається на підставі найяскравішої якості, яка кидається в очі);
 • «тиск минулого» (домінує негативний досвід оцінки керівника підлеглими або навпаки, підлеглих керівником).

Оцінка керівника підлеглими: ці методи реально діють!

Неувага до власної репутації серед підлеглих може привести керівника до вельми сумних наслідків: від відтоку цінних кадрів до відвертого саботажу окремими працівниками своїх обов'язків.

Ось які способи існують, щоб відстежити динаміку ставлення підлеглих до менеджменту, а заодно – щоб отримати відправну точку для підвищення кваліфікації і згладжування «гострих кутів» в роботі:

 1. Анкетування. При складанні анкети для оцінки керівника підлеглими важливими факторами є: а) точність формулювань; б) анонімність; в) достатній час у опитуваних, щоб провести аналіз і сформулювати своє ставлення.
 2. Інтерв'ю. Проведене незалежним експертом (наприклад, hr-спеціалістом) опитування допоможе виявити прорахунки керівництва. Наприклад, відсутність мотивації, приховане невдоволення підлеглих зарплатою, невиправдано високим навантаженням або появою «любимчиків».
 3. Ранжування. Опитуваним пропонують поставити оцінку керівникам за шкалою або збудувати їх список від «кращого» до «гіршого», привласнюючи номери.
 4. Парне порівняння. Цей вид оцінки керівників підлеглими передбачає атестуємих пар, які перебувають на одній посаді або мають однакові повноваження. Після порівняння всіх можливих пар складається рейтинг.
 5. Тестування. Непрямий метод оцінки керівника підлеглими, в ході якої їм пропонується пройти спеціально складені тести (кваліфікаційні, психологічні, фізіологічні і так далі). На підставі результатів робиться висновок про професійні якості менеджера, його психологічних і зокрема – комунікативних здібностях.

Існують і інші методи, які може порекомендувати кадровий фахівець, виходячи з особливостей компанії, її структури і складу. Наприклад, методи “360 градусів оцінки”, незалежних суддів, комітетів, ділових ігор, самооцінки, оцінки керівника підлеглими на основі моделей компетентності та багато інших.

Для оцінки менеджера по зібраним даним використовуються наступні критерії.

 1. Уміння правильно розподіляти робочий час.
 2. Уміння точно формулювати завдання.
 3. Уміння адекватно оцінювати трудовий потенціал підлеглих.
 4. Ефективність досягнення цілей.
 5. Ефективність форм і методів управління.
 6. Авторитет і вплив на керівників вищого рівня.
 7. Стресостійкість і здатність зберігати працездатність.

Оцінка роботи персоналу і її оптимізація

Для оптимізації психологічного клімату в робочому середовищі підприємства і підвищення продуктивності не менш важлива оцінка роботи персоналу. Практичні посібники для керівників висувають такі критерії:

 1. Якість роботи і кількість помилок.
 2. Обсяг виконуваної роботи за стандартний робочий період.
 3. Ставлення до компанії (оцінюється лояльність і пріоритетність компанії в порівнянні з особистими інтересами).
 4. Робоча дисципліна (чим реально зайнятий на робочому місці, запізнення, ранні відходи з роботи, переробки, відкладені справи і так далі).

Збір всіх даних і їх аналіз за цими критеріями – масштабна робота, яка вимагає посидючості і точності. Втім, сфера ІТ-розробок давно запропонувала вигідне рішення, яке підходить і для оцінки керівника підлеглими, і для оцінки підлеглих менеджерами. Назва цього рішення – Yaware (сервісний пакет для підвищення ефективності співробітників).

Окремі продукти призначені для тайм-менеджменту і контролю робочих процесів (Yaware.TimeTracker), а також для підготовки опитувань і анкетування в режимі онлайн (Yaware.Service).

Причому, сервіси не тільки збирають інформацію, але також систематизують і аналізують її за заданими алгоритмами, а за результатами обробки готують звіт в зручній формі (графіки, діаграми, таблиці).

Маючи на озброєнні такий досконалий технічний засіб, можна легко оптимізувати міжособистісні процеси в компанії, мотивувати співробітників і вчасно реагувати на проблеми, пов'язані з їх продуктивністю.