оценка и аттестация персонала

Кожен керівник очікує, що його вкладення в мотивацію колег повернуться сторицею разом зі зростанням доходів компанії. Але буває і так, що мотиваційна стратегія не приносить очікуваного результату. В такому випадку пора починати оцінку і атестацію персоналу.

Атестація, як метод оцінки персоналу: шукаємо і усуваємо проблеми

Оцінка роботи персоналу, а також підготовка і проведення атестації – дві сторони однієї медалі. Тільки оцінка є неформальним, індивідуальним процесом, для якого кадровик або менеджер використовує власний досвід і корпоративні критерії. А атестація регламентується офіційними положеннями трудового законодавства.

Які завдання оцінки і атестації персоналу? З їхньою допомогою:

 • вибудовують ефективну кадрову структуру;
 • розширюють спектр обов'язків найбільш кваліфікованих і відповідальних кадрів, делегують їм керівні повноваження;
 • підбирають напрямки і методи подальшого розвитку співробітника;
 • формують кадровий резерв, який може бути оперативно задіяний в разі форс-мажорів або високого навантаження на інший персонал;
 • налаштовують якісну комунікацію між підлеглим і керівництвом, взаєморозуміння між ними;
 • розробляють ефективну мотиваційну стратегію без зайвих витрат.

Цілі атестації, як методу оцінки персоналу

Оцінку роботи персоналу, підготовку і проведення атестації виконують в комплексі. Це процедури, які є актуальними на всіх етапах управління компанією, а особливо – після значних перетворень, зміни структури організації і кадрового складу. Основними цілями можуть бути:

 • відбір оптимальних претендентів на вакансію;
 • регулярна перевірка працівника на відповідність службовим критеріям займаної посади, рівня адаптації до актуальних умов;
 • визначення реальних знань про товари і продукти бренду, а також необхідності подальшого навчання і його спрямування;
 • підготовка рекомендацій для заохочувальних заходів (зокрема, преміювання);
 • виявлення готовності працівника до зміни обстановки (переведення в інший підрозділ, переходу на інший службовий рівень або до інших обов'язків);
 • визначення особистого потенціалу співробітника при формуванні кадрового резерву;
 • своєчасне виявлення некомпетентних кадрів, яких доцільніше звільнити.

Критерії оцінки персоналу при атестації

Критерії можуть варіюватись в залежності від завдань оцінювання, специфіки компанії і актуальних нормативів. Найбільш частими є:

 • обсяг праці (інтенсивність, результативність, доцільність реального робочого графіка);
 • якість праці (характеризується кількістю помилок, а також відповідністю готового продукту прийнятим нормам і стандартам);
 • прояв співробітника в роботі (ініціативність, стресостійкість, адаптивність);
 • організованість (враховується увагу до деталей, порядок на робочому місці, витрата матеріальних засобів);
 • комунікабельність (участь працівника в спільних заходах, активність в колективі, реакція на критику і так далі).

Як зробити атестаційні заходи більш зручними?

За останні кілька років широке застосування в західному і вітчизняному бізнесі знайшли автоматизовані системи оцінки та атестації персоналу на базі ІТ-розробок – додатків, програм, онлайн-сервісів.

Більшість з них адаптовані під збір всієї доступної інформації про персональну діяльності співробітника на робочому місці. Є й такі, які самі аналізують і систематизують зібрану інформацію, надаючи керівництву готові дані для оцінки в зручній формі – графічній, текстовій або табличній.

На тлі інших виділяється популярний Yaware.Service. Це програма, яка встановлюється на робочій станції офісного співробітника. Причому, його робота може проходити в прихованому від самого працівника або явному режимі.

Яваре.Трекер збирає і систематизує дані про відвідані сайти, часу перебування на них, реальному робочому графіку (враховуючи запізнення і переробки), про час, проведений офлайн. У ньому також передбачено функціонал для автоматичних знімків монітора працівника, на яких видно, чим він займається в робочий час.

Всі зібрані дані можна легко використовувати для мотивації співробітника, критики, розробки заохочувальних заходів або пошуку кращого застосування його інтересам і здібностям.